Jazyk (language)
(0)
Prihlásenie >

Kvalita života

Kvalita života - pojem zdanlivo mnohoznačný a ťažko definovateľný, napriek tomu často skloňovaný a pre každého bytostne aktuálny.

Tento pojem je na osobnej báze spájaný predovšetkým s dlhým a kvalitným životom jednotlivca, pod ktorým sa najčastejšie rozumie život pri fyzickom a psychickom zdraví, slobode a materiálnom dostatku, ktoré determinujú pocit osobnej pohody. Vnímanie kvality života je takto bytostne subjektívne a individuálne.
Problematika kvality života má však aj objektívny charakter. Je všeobecným sociálnym a politickým fenoménom, ktorým sa zaoberajú aj najvýznamnejšie svetové inštitúcie ako OSN a jej viaceré agentúry, Európska Únia, OECD a samozrejme väčšina štátov predovšetkým rozvinutého sveta. Významnú rolu pri skúmaní, kategorizovaní a hodnotení kvality života, respektíve jej jednotlivých atribútov majú aj vedecké a vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie, medicínske a psychologické centrá, záujmové združenia a jednotlivci.
Cieľom ich úsilia je predovšetkým skúmať, hodnotiť, porovnávať a analyzovať jednotlivé atribúty determinujúce kvalitu života tak, aby boli využiteľné aj v spoločenskej praxi a mohli prispievať k zvyšovaniu kvality života každého jednotlivca.

Teoretický model Kvality života je mnohodimenzionálny a obvykle zahŕňa päť základných oblastí: fyzickú pohodu, materiálny dostatok, sociálnu pohodu, emočnú pohodu a podmienky pre osobnú slobodu a rozvoj.

Z pohľadu jednotlivca sa však kvalita života skúma v dvoch oddelených hoci navzájom úzko spätých a determinovaných kategóriách.
Kvalitu života viazanú na zdravie /KŽVNZ/ a kvalitu života viazanú na prostredie /KŽVNP/.

Pod pojmom KŽVNZ rozumieme oblasti priamo ovplyvňujúce zdravotný stav človeka. Jedná sa teda o faktory spojené s kvalitou lekárskej starostlivosti, liečiv, potravín, doplnkov výživy, životného štýlu, pohybu a podobne, teda faktorov ktoré ovplyvňujú zdravie priamo a ich vplyv na organizmus je možné zmerať klinicky. Do tejto kategórie patria teda tie faktory ktoré aplikovaním na sebe vie človek pocítiť priamo na svojom fyzickom alebo psychickom zdraví a pohode.
KŽVNP zahŕňa jednak prostredie prírodné ako aj prostredie vytvorené človekom. V prvom prípade máme na mysli  kvalitu prírodného prostredia ktoré človeka obklopuje - teda ovzdušia, vôd, pôdy, klimatické podmienky, stav atmosféry a podobne na jednej strane a prostredie civilizačné, teda vytvorené človekom,  na strane druhej.
Do tejto druhej kategórie patrí dlhý zoznam faktorov počnúc ekonomickými ako príjem na obyvateľa, celkové bohatstvo krajiny, stav fyzickej infraštruktúry, kvalita vzdelania, dostupnosť kultúrnych statkov až po sociálno-politické ako bezpečnosť, kvalita sociálneho zabezpečenia a bývania, úroveň osobnej a politickej slobody, možnosť osobného rozvoja a uplatnenia, rodová rovnosť a podobne.
Ekonomické a sociálne faktory kvality života sa súhrnne často označujú pojmom – životná úroveň, ktorý je teda významovo užší pojem ako pojem kvalita života a preto ich neslobodno zamieňať.

Oba komponenty kvality života, teda kvalita života viazaná na zdravie a kvalita života viazaná na prostredie sú úzko späté, kde prostredie sa môže javiť ako primárna zložka, kauzálne ovplyvňujúca zdravie.
Je to zdanlivo logické, lebo ekonomický a sociálny status jednotlivca a spoločnosti nepochybne významne ovplyvňujú kvalitu života viazanú na zdravie, rozhodne však nie vyčerpávajúco a už vôbec nie absolútne.
Z praktických dôvodov je preto vhodné venovať sa obom komponentom kvality života samostatne. Komponenty kvality života viazanej na prostredie sú totiž viac heterogénne s menšou možnosťou objektívneho merania ich vplyvu na zdravie človeka. V ich prípade panuje aj menšia miera konsenzu zainteresovaných ohľadne ich vplyvu  na celkovú kvalitu života.

Zatočte s jarnou únavou!

Stačí, ak budete dodržiavať nasledujúce tri zásady, a jarná únava nijako nezaútočí na vaše zdravie, vitalitu či dobrú náladu.  Staré porekadlo vraví: Marec, poberaj sa starec. Isto aj ono súvisí práve s jarnou únavou, ktorá po nepriaznivom zimnom počasí, chudobnom na vitamíny a často aj na dostatok fyzickej aktivity, spôsobuje u niektorých ľudí oslabenie imunity, bolesti hlavy a melancholické nálady. Ponúkame vám tri jednoduché tipy, ako následky jarnej únavy zmierniť alebo celkom potlačiť.

1. Očistite sa zvnútra

Najskôr treba dostať z tela všetky zaťažujúce a škodlivé látky, ktoré sa doňho dostali napríklad nestriedmym stravovaním v čase Vianoc a fašiangov. K tomu je potrebné zvýšiť príjem potravy bohatej na vitamíny a antioxidanty, alebo do jedálnička zaradiť vhodné a kvalitné doplnky stravy – z našej ponuky odporúčame napríklad roztoky Depurathium a Eleuterokok (všehojovec štetinatý), alebo olej z čierneho sezamu. Nepodceňujte to, čo si vložíte do úst. Experti sa zhodujú v tom, že správnym stravovaním si môžete predĺžiť život až o 20 rokov. Nezabúdajte ani na dostatočný príjem tekutín, ktoré z vášho tela vyplavia všetko, čo tam nepatrí. V tomto smere vám prospeje aj návšteva sauny. 

2. Rozhýbte sa

Každý deň by ste mali aspoň na 15 minút zvýšiť svoju srdcovú frekvenciu o 50 percent. Nemusíte sa nutne prepínať v posilňovni a mučiť svoje telo dvíhaním činiek. Celkom postačí svižná prechádzka na čerstvom vzduchu, beh alebo jednoduché cviky na brušné a chrbtové svalstvo. Pohyb je nevyhnutný pre zdravú látkovú výmenu, je skvelou prevenciou obezity, cukrovky a srdcovo-cievnych chorôb. Cvičením sa udržiavajú fit mitochondrie, ktoré poskytujú palivo pre naše bunky, a tiež sa aktivuje gén pre proteín VGF, ktorý je nevyhnutý na vývin a udržiavanie zdravých nervových buniek. To je skvelá prevencia demencie a Alzheimerovej choroby!

3. Nájdite rovnováhu

Naše telo potrebuje pravidelnosť a zabehané rituály, tak ho zbytočne nezaťažujte nečakanými zmenami v dennom režime, a to najmä v čase, keď ho z rovnováhy vyvádza skoršie brieždenie a predlžujúce sa dni. Stres je mimoriadne nebezpečný a môže byť spúšťačom mnohých, aj onkologických chorôb. Zbaviť sa ho môžete tým, že si každý deň nájdete čas len pre seba, v tichu, vo vlastnom duševnom priestore. Mozog, zahltený všemožnými podnetmi, ktoré ho bombardujú zo všetkých strán a zo všetkých mobilných zariadení, vám bude vďačný! Takéto uvoľňujúce praktiky priaznivo pôsobia na teloméry – koncové časti chromozómov, ktoré určujú, aká stará je bunka. Čím pomalšie sa teloméry pri každom bunkovom delení skracujú, tým viac spomaľujú starnutie celého organizmu.

Efekt motýlích krídel

Pod týmto názvom sa rozumie fenomén v ktorom už drobná zmena  počiatočných podmienok systému môže viesť k  neočakávane rozsiahlym zmenám v ňom, obvykle postupne, kaskádovitým spôsobom.

Jej teoretické zásady siahajú do konca 19. storočia a vytvorili ich Henri Poincaré a Jacques Hadamard. Do širokého povedomia sa však dostala až v druhej polovici 20 storočia vďaka Edwardovi Lorenzovi a jeho štúdiu a vývoju počítačových modelov predpovedí počasia, kde dospel k pozoruhodným a neočakávaným výsledkom. Prezentoval ich v roku 1972 na kongrese Americkej asociácie pre pokrok vo vede pod názvom „Spôsobí mávnutie krídel motýľa v Brazílii tornádo v Texase?“

Motýľ samozrejme priamo a okamžite nespôsobí tornádo. Jeho mávnutie krídel je len súčasť súboru úvodných podmienok a  štartovacím impulzom postupne sa rozvíjajúcich okolností ktoré napokon naozaj vedú až k vytvoreniu tornáda.  Tento efekt je možné teoreticky popísať a odsledovať.
Táto fráza, alebo názov  „Efekt motýlích krídel“ sa ujali všeobecnejšie na popis myšlienky, že malé drobné vstupy do systému ho síce neovplyvnia okamžite a priamo, ale postupne sa nabaľujúci efekt ich drobného počiatočného účinku vedie nakoniec k mimoriadnym na začiatku nepredstaviteľným zmenám. Je potešujúce  si uvedomiť, že tento jav platí aj na oblasť kvality života.

Dúfame, že toto poznanie Vás inšpiruje k tomu, aby ste pristúpili hoci len k malým pozitívnym zmenám vo Vašom živote. Či už napríklad tým, že sa pár krát do týždňa vydáte na dlhšiu prechádzku do lesa, začnete pravidelne cvičiť, zájdete na dobrú výstavu, do divadla, alebo na koncert, pomôžete priateľovi v núdzi, obohatíte svoj duchovný život, zlepšíte svoje stravovacie návyky, vylúčite nezdravé jedlá a presedláte na prírodné produkty, namiesto presladených nápojov začnete piť viac vody, zelený čaj.  Tieto malé zmeny vo Vašom správaní, pokiaľ sú uplatňované konzistentne, môžu kompletne zmeniť Váš život a jeho kvalitu a to dokonca v rozsahu ktorý sa Vám na začiatku môže javiť nepredstaviteľný.

Dovoľte jeden príklad zo života:
Po rokoch diskusií na tému zdravého spôsobu, života som pred asi rokom motivoval svojho dlhoročného priateľa, pätďesiatnika, vtipného intelektuála kaviarenského typu, aby predsa len skúsil urobiť niečo pre svoje zdravie a zníženie nie zanedbateľnej nadváhy. Recept – pre začiatok, nič viac nič menej – 5km ľahkého joggingu tri krát do týždňa. Po prekonaní úvodných peripetií a zložitostí napokon vytrval. Pred nedávnom sme pri káve vyhodnotili výsledky:"Stalo sa čosi zázračné", skonštatoval. "Zaiste stratil som čosi na hmotnosti aj keď nie tak veľa asi 5kg. Ale nastali aj iné veci. Začal som lepšie a pravidelne spať. Pijem viac vody a bolesti hlavy prestali. Mám pocit, že sa viem lepšie sústrediť na prácu a akosi sa mi zvýšilo sebavedomie..."
Ako vidíte aj takáto malá zmena životného štýlu spôsobila nezanedbateľné zmeny v kvalite života.

© 2022 QUALITY OF LIFE | www.zhotoveniwebu.cz