Jazyk (language)
(0)
Prihlásenie >

Zásady ochrany osobných údajov

Správcom osobných údajov vo vzťahu k tejto stránke je spoločnost B.T.F. Effect, s.r.o., Mierová 83, 821 05 Bratislava, IČO: 44287879

Vaše osobné údaje spracovávame pre tieto účely:

  1. Komunikácia prostredníctvom kontaktného formulára.
    Spracovávame vaše meno a priezvisko, e-mail a IP adresu po dobu dvoch rokov, alebo do okamihu, keď požiadate o zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  2. E-shop.
    Spracovávame vaše meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu po dobu desiatich rokov. Právnym dôvodom tohto spracovania je plnenie zmluvy.
     

Pre lepšiu kvalitu našich služieb spolupracujeme s ďalším spracovateľom, ktorému môžu byť vaše údaje sprístupnené. K sprístupneniu dochádza výhradne v súvislosti so službami stránky www.qualityoflife.sk a to iba v nutnom rozsahu. Týmto spracovateľom je:
Ing. Igor Kuba, Souhrady 667/10, Brno, Česká republika e-mail: info@zhotoveniwebu.cz
Nikomu ďalšiemu osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu neposkytujeme.

Zrušenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

© 2022 QUALITY OF LIFE | www.zhotoveniwebu.cz